Liikkeenjohto- ja verkostoitumispalvelut

 • Liiketoimintasuunnitelmat
 • Liiketoiminnan uudistaminen
 • Tuottavuus ja talous
 • Johtaminen ja strategiatyö
 • Innovaatioiden käynnistäminen ja kehittäminen
 • Yritystoiminnan kehittäminen ja arviointi
 • Tuloskorttien rakentaminen
 • Yritysten verkostoituminen
 • Yritystuet

Liikkeenjohdon kehittäminen

Tietojuristit Oy panostaa voimakkaasti pk-yritysten kehittämiseen. Lähtökohtana on useimmiten ollut liiketoimintasuunnitelman tekeminen ELY-keskusten tuotteistettuna asiantuntijapalveluna. Suunnitelmassa määritetään yrityksen visio, strategiat ja kehityssuunnitelmat sekä tehdään toimenpideohjelma niiden toteuttamiseksi. Jatkotyönä olemme osallistuneet yritystukien hakemiseen, rahoituksen järjestelyyn ja ohjelmien läpiviemiseen.

Konsultointia on tehty yhteistyössä Uudenmaan, Varsinais-Suomen, Hämeen, Pirkanmaan ja Keski-Suomen ELY-keskusten kanssa. Olli Lecklin on ollut sertifioitu konsultti PK-LTS ja Tuotto+ -asiantuntijapalveluissa. Hänen profiilisivunsa on nähtävissä Työ- ja elinkeinoministeriön Yritysten kehittämispalveluiden sivuilla.

Tietojuristit Oy on valittu vuosille 2014–2018 toimittajaksi Työ- ja elinkeinoministeriön kilpailuttamiin Yritystoiminnan kehittämispalveluihin osa-alueille Uudistaminen sekä Tuottavuus ja talous.

Uudistaminen

Uudistaminen on kehittämispalvelu pk-yritysten muutos- ja murrostilanteen hallintaan.
Palvelu sisältää toimenpiteitä, joilla

 • kehitetään yrityksen liiketoiminnan parempaa hallintaa
 • vahvistetaan kannattavan liiketoiminnan edellytyksiä parannetaan muutoksen hallinnan ja johtamisen osaamista
 • ohjataan strategian ja liiketoiminnan uudelleen suuntauksessa
 • turvataan liiketoiminnan jatkuvuus omistajanvaihdoksissa

Tuottavuus ja talous

Tuottavuus ja talous on kehittämispalvelu pk-yrityksen tuottavuuden, talouden ja teknologian edistämiseen.
Palvelu sisältää toimenpiteitä, joilla

 • kehitetään työn sujuvuutta ja tuotantoa
 • kehitetään tuotanto- ja palveluprosesseja ja johtamista
 • selvitetään ja kehitetään uuden teknologian ja tietotekniikan hyödyntämismahdollisuuksia yrityksen toiminnassa
 • kehitetään yrityksen talouden  strategista suunnittelua, seurantaa ja talouteen liittyvien tietojärjestelmien hyödyntämistä

ELY-keskuksen tukemana kehittämispalvelujen konsultointipäivä maksaa yritykselle vain 300 €+ alv.

Haastavat yritysjärjestely- ja kehitysprosessit

Yleinen Teollisuusliitto ry / HANNE-neuvottelukunta (haastavien yritysjärjestely- ja kehitysprosessien neuvottelukunta) on kehittänyt valtakunnallisen Early Warning -palvelun tukemaan vaikeuksissa olevia, uutta suuntaa hakevia tai uudenlaisia markkinoiden mahdollisuuksia hyödyntäviä yrityksiä. Kohderyhmään kuuluvat yritykset voivat hakea tukea Erityisneuvonta- tai Uudistamispalveluna ja saada käytettäväkseen haastaviin yritysjärjestelyihin perehtyneen asiantuntijan tuotteistettua konsultointiapua.
Olli Lecklin on YTL / HANNE –neuvottelukunnan sertifioima Erityisneuvonta- ja Uudistamisasiantuntija.

Innovaatioseteli

Innovaatioseteli on TEKESin rahoittama palvelu vakiintunutta liiketoimintaa harjoittaville pk-yrityksille, jotka haluavat käynnistää innovaatiotoiminnan. Innovaatiosetelillä voi ostaa uutta tietoa ja osaamista yritykseen. Innovaatiosetelin arvo on 5.000 € + alv.
Tietojuristit Oy on TEKESin hyväksymä Innovaatiosetelin palveluntuottaja seuraavilla osa-alueilla:

Tarjottava palvelu

Avainsanat

Innovaatioiden kehittäminen, hallinta ja kaupallistaminen, Innovaatioprosessi

Innovaatiotoiminta

Innovaatiostrategia, arkkitehtuuri ja mittarit, sinisen meren strategian hyödyntäminen

Strateginen suunnittelu

Immateriaalioikeudet ja kaupalliset sopimukset, aiheeseen liittyvä juridiikka

Sopimukset

Esimerkki yritysverkostojen rakentamisesta

Keskeinen konsultointialueemme on myös yritysverkostojen rakentaminen. Olemme olleet mukana Partner Laatuverkosto -konseptin kehittämisessä ja luoneet yhteistyöverkostoja eri toimialojen yrityksille. Teknologiateollisuuden TRIO-hankkeeseen liittyvässä Verkostoveturi-ohjelmassa olemme myös toimineet sertifioituna valmentajana. Merkittävin käynnissä oleva hanke on fysioterapia- ja kuntoutusalalla. Tavoitteena on yhtenäisen toimintamallin rakentaminen, yritysverkoston kehittäminen, brändin rakentaminen ja verkoston toiminnan integrointi neljällesadalle yritykselle.

Ota yhteyttä!

Lue myös laatujohtamis-, taloushallinto- ja lakipalveluistamme ja kysy lisää!

Kysy - Me vastaamme!

Kerro meistä kavereillesi